Zeilen met deTX11

Zeilen met de TX11 is traditioneel, stoer zeilen vanuit de Blazerhaven in Workum.
Naast de zeesluis in Workum vind je aan de ene kant scheepstimmerwerf De Hoop en aan de andere kant de Blazerhaven.
De Blazerhaven is een soort museumhaven, gevuld met originele zeilende vissersschepen uit de eerste helft van de vorige eeuw.

Zomeravondzeilen

In de zomermaanden zeilt de TX11 op dinsdagavond met opstappers op het IJsselmeer, waardoor wij een unieke mogelijkheid bieden om zeilen als echte visserman te ervaren. En natuurlijk om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten van dit prachtige traditionele vissersschip! 


Aanmonsteren?

Nieuwsgierig geworden en zin om aan te monsteren? Kom dan gerust langs in de Blazerhaven in Workum of bel 0639 66 19 66.

Meer informatie

Actueel TX11-nieuws op Facebook

En surf ook even naar onze Facebook pagina. Hierop vind je behalve veel leuke nieuwtjes verslagen van activiteiten, aankondigingen én heel veel foto's, o.a. van de vele zomeravondzeiltochten.

Het schip

De TX11 is een eikenhouten vissersschip van het type Blazer, waarmee in de eerste helft van de vorige eeuw gevist werd op de Noordzee. De thuishaven was het eiland Texel. Nu is het schip eigendom van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het is het vlaggenschip van de varende collectie van het museum.

Het schip is enkele jaren geleden op de historische werf De Hoop in Workum geheel gerestaureerd en sindsdien in beheer bij de bovengenoemde stichting te Workum. De vaste ligplaats is de Blazerhaven. Deze maakt deel uit van het historisch maritiem complex rond de Zeesluis van Workum, waar de oude, museale scheepswerf De Hoop de kern van vormt. Er is dus een nauwe band tussen schip en werf, waar het schip ook oorspronkelijk werd gebouwd eind 19e eeuw.

Scheepsbouwtekening van de blazer TX 11
Maker: K. van der Woude

Bron: 1997-301 (collectie Scheepsbouwtekeningen), Fries Scheepvaart Museum
Copyright: voor informatie: Fries Scheepvaart Museum
Scheepsbouwtekening van de blazer TX 11. Lichtdruk. Schaal 1:20. Afmetingen: niet aangegeven. Lijnenplan in zij-, boven-, voor- en achteraanzicht. Opschrift: 'Blazer TX 11 / Museumwerf 't Kromhout'.

Zomeravondzeilen met de TX11 vanuit Workum

In de zomermaanden juni, juli en augustus wordt er elke dinsdagavond met het schip gezeild op het IJsselmeer, speciaal voor gasten. IJs en weder dienende. Dat wil zeggen als de wind niet harder waait dan kracht 5 of 6 Bft. Je kunt meevaren op zo’n dinsdagavond tegen een beperkte vergoeding. Die bedraagt € 17,50 per volwassene en € 10 per kind tot 16 jaar. Aan boord is een verfrissing verkrijgbaar.

De TX11 vertrekt om 19.00 uur uit de Blazerhaven bij de sluis van Workum en is na zonsondergang weer terug. Je kunt je opgeven door te bellen met Koos Haantjes, bereikbaar op 0639 66 19 66.

Verhuur en arrangementen
Buiten het Zomeravondzeilen om is het schip ook te huur, met gekwalificeerde bemanning. Dat kan op diverse manieren: per dagdeel, met of zonder hapjes en drankjes, lunch, of zelfs in combinatie met een diner in een restaurant vlakbij de Workumer zeesluis. Voor informatie hierover belt u met Koos Haantjes of u vult het formulier hieronder in. De basisprijs voor schip met bemanning is € 225 per dagdeel en € 450 per dag. Informeert u vrijblijvend naar de vele mogelijkheden voor een onvergetelijke zeilervaring.

De Stichting

De stichting heeft als doel het schip in topconditie te houden. Daarom wordt er veel met het schip gevaren, want niets gaat zo snel achteruit als een stilliggend houten schip. Het schip wordt in de vaart gehouden door vrijwilligers. Zij doen het reguliere onderhoud als krabben, schuren en het schip conserveren met harpuis en teer. En ze varen er mee, in het seizoen liefst elke dag. Het groot onderhoud, vervanging van delen van het schip, wordt door professionals van werf de Hoop uitgevoerd.

Het Bestuur
De stichting kent een bestuur. Dat organiseert het onderhoud, overlegt met het museum en zorgt dat er voldoende inkomsten zijn om de kosten voor onderhoud en ligplaats te kunnen dekken. De bootsman en concentreert zich op de optimale conditie van het schip.Willem Huisman is voorzitter van de stichting. Koos Haantjes is secretaris en is contactpersoon voor boekingen en verhuur, Laurien Fluitman is penningmeester en Willem de Vries is bestuurslid en verantwoordelijk voor onderhoud.

Evenementen

Evenementen

Het schip wordt als vlaggenschip van het Zuiderzeemuseum veelvuldig ingezet bij nautische evenementen. In 2015 was Sail Amsterdam het hoogtepunt van het jaar. Maar ook bij de taandagen in Enkhuizen, en het maritiem festival in het buitenmuseum speelt het schip een belangrijke rol.

Tijdens de nautische evenmenten is het mogelijk een rondleiding te krijgen. Of nu en dan een klein vaartje op het schip mee te maken. Bij evenementen in andere oude vissersplaatsen kan vaak tegen een beperkte vergoeding meegevaren worden tijdens demonstratietochtjes. De vissersplaatsen die de TX11 vaak aandoet zijn o.a. Elburg, Kampen, Makkum en Harlingen.

Visserijdagen Workum
De visserijdagen in Workum nemen natuurlijk een speciale plaats in. De blazerhaven in Workum is immers de thuishaven van de TX11. Tijdens de visserijdagen in Workum wordt er met de TX11 gevist op traditionele wijze. Met de start van de Strontrace is de TX11 ook prominent aanwezig met gastenvaartjes.

De vrijwilligersploeg van de TX11

De woensdagavond is de vaste vrijwilligersavond. In de wintermaanden en het vroege voorjaar vindt het scheepsonderhoud op deze avond plaats. En als het nodig is op zaterdagen. In het vaarseizoen wordt er door de vrijwilligers op de woensdagavonden gezeild op het IJsselmeer. Dan wordt er geoefend in het zeilen en manoeuvreren met het schip.

Binnen de groep vrijwilligers kennen we een aantal functies: schippers, zij zijn kundig genoeg om zelf met het schip te kunnen varen, samen met een of meer maten. Een maat weet voldoende van het staand en lopend want om op verzoek van de schipper het zeil te kunnen zetten, of te strijken, te helpen bij het zeilen, en bij het manoeuvreren en aanleggen.
Nieuwe vrijwilligers kunnen zo nodig een interne training volgen om maat of schipper te worden.

Ook vrijwilliger worden?
Belangstellenden kunnen zich melden bij Koos Haantjes (0639 66 19 66).

Vormgeving en realisatie website: